After Paint

A320-214SL, flyadeal, D-AUAM, HZ-FAI (MSN 8634)

Activity
Ferried MST-XFW
Airline
Registration
D-AUAM
Callsign
AIB634C
Hex
3C0D41
Date & Time
Nov 29 2018 16:49-17:53 UTC
Flight Time: 1 h 4 min
For Paint

A320-214SL, flyadeal, D-AUAM, HZ-FAI (MSN 8634)

Activity
Ferried XFW-MST
Airline
Registration
D-AUAM
Callsign
AIB634B
Hex
3C0D41
Date & Time
Nov 22 2018 14:47-17:57 UTC
Flight Time: 3 h 10 min

A320-271N, IndiGo, D-AUBP, VT-IVK (MSN 8206)

Activity
Ferried MST-XFW
Airline
Registration
D-AUBP
Callsign
AIB206D
Hex
3C0D5E
Date & Time
Nov 21 2018 16:27-17:12 UTC
Flight Time: 0 h 45 min

A320-271N, IndiGo, D-AUBP, VT-IVK (MSN 8206)

Activity
Ferried DRS-MST
Airline
Registration
D-AUBP
Callsign
AIB206C
Hex
3C0D5E
Date & Time
Nov 19 2018 13:12-15:01 UTC
Flight Time: 1 h 49 min
After Paint

A320-251N, SAS Scandinavian Airlines Ireland, D-AVVT, EI-SIH (MSN 8551)

Activity
Ferried MST-XFW
Registration
D-AVVT
Callsign
AIB551C
Hex
3C120E
Date & Time
Nov 15 2018 15:48-16:34 UTC
Flight Time: 0 h 46 min
After Paint

A321-271N, Philippine Airlines, D-AVXK, RP-C9935 (MSN 8568)

Activity
Ferried MST-XFW
Registration
D-AVXK
Callsign
AIB568C
Hex
3C1239
Date & Time
Nov 8 2018 16:06-16:58 UTC
Flight Time: 0 h 52 min
For Paint

A320-251N, SAS Scandinavian Airlines Ireland, D-AVVT, EI-SIH (MSN 8551)

Activity
Ferried XFW-MST
Registration
D-AVVT
Callsign
AIB551B
Hex
3C120E
Date & Time
Nov 8 2018 14:06-14:46 UTC
Flight Time: 0 h 40 min
After Touch Up

A321-271N, VietJetAir, D-AVXE, VN-A653 (MSN 8199)

Activity
Ferried MST-XFW
Airline
Registration
D-AVXE
Callsign
AIB199D
Hex
3C1233
Date & Time
Nov 2 2018 18:55-19:45 UTC
Flight Time: 0 h 50 min
For Paint

A321-271N, Philippine Airlines, D-AVXK, RP-C9935 (MSN 8568)

Activity
Ferried XFW-MST
Registration
D-AVXK
Callsign
AIB568B
Hex
3C1239
Date & Time
Nov 2 2018 17:11-17:54 UTC
Flight Time: 0 h 43 min
After Paint

A321-211SL, Cebu Pacific, D-AVZY, RP-C4116 (MSN 8549)

Activity
Ferried MST-XFW
Registration
D-AVZY
Callsign
AIB549C
Hex
3C127B
Date & Time
Nov 1 2018 15:40-16:36 UTC
Flight Time: 0 h 56 min
For Touch Up

A321-271N, VietJetAir, D-AVXE, VN-A653 (MSN 8199)

Activity
Ferried DRS-MST
Airline
Registration
D-AVXE
Callsign
AIB199C
Hex
3C1233
Date & Time
Oct 29 2018 13:29-15:28 UTC
Flight Time: 1 h 59 min
After Paint

A321-231SL, Sichuan Airlines, D-AVZD, B-302S (MSN 8500)

Activity
Ferried MST-XFW
Registration
D-AVZD
Callsign
AIB500C
Hex
3C1266
Date & Time
Oct 24 2018 15:20-16:23 UTC
Flight Time: 1 h 3 min
For Paint

A321-211SL, Cebu Pacific, D-AVZY, RP-C4116 (MSN 8549)

Activity
Ferried XFW-MST
Registration
D-AVZY
Callsign
AIB549B
Hex
3C127B
Date & Time
Oct 24 2018 13:29-14:07 UTC
Flight Time: 0 h 38 min

A321-271N, Hawaiian Airlines, D-AZAC, N208HA (MSN 8123)

Activity
Ferried MST-XFW
Registration
D-AZAC
Callsign
AIB123D
Hex
3C1A6B
Date & Time
Oct 17 2018 16:26-17:26 UTC
Flight Time: 1 h 0 min
After Paint

A320-271N, IndiGo, D-AVVM, VT-IZD (MSN 8527)

Activity
Ferried MST-XFW
Airline
Registration
D-AVVM
Callsign
AIB527C
Hex
3C1207
Date & Time
Oct 16 2018 16:06-17:24 UTC
Flight Time: 1 h 18 min
For Paint

A321-231SL, Sichuan Airlines, D-AVZD, B-302S (MSN 8500)

Activity
Ferried XFW-MST
Registration
D-AVZD
Callsign
AIB500B
Hex
3C1266
Date & Time
Oct 16 2018 13:10-13:51 UTC
Flight Time: 0 h 41 min
For Paint After Cabin Configuration?

A321-271N, Hawaiian Airlines, D-AZAC, N208HA (MSN 8123)

Activity
Third Flight and Ferried DRS-MST
Registration
D-AZAC
Callsign
AIB123C
Hex
3C1A6B
Date & Time
Oct 15 2018 13:35-15:26 UTC
Flight Time: 1 h 51 min
For Paint

A320-271N, IndiGo, D-AVVM, VT-IZD (MSN 8527)

Activity
Ferried XFW-MST
Airline
Registration
D-AVVM
Callsign
AIB527B
Hex
3C1207
Date & Time
Oct 10 2018 14:00-14:41 UTC
Flight Time: 0 h 41 min
After Paint

A320-214SL, easyJet, D-AVVG, G-EZGZ (MSN 8390)

Activity
Ferried MST-XFW
Airline
Registration
D-AVVG
Callsign
AIB390C
Hex
3C1201
Date & Time
Jul 12 2018 14:45-15:39 UTC
Flight Time: 0 h 54 min
For Paint

A320-214SL, easyJet, D-AVVG, G-EZGZ (MSN 8390)

Activity
Ferried XFW-MST
Airline
Registration
D-AVVG
Callsign
AIB390B
Hex
3C1201
Date & Time
Jul 6 2018 11:07-11:48 UTC
Flight Time: 0 h 41 min
After Paint

A321-231SL, Hong Kong Express, D-AYAU, B-LEK (MSN 8347)

Activity
Ferried MST-XFW
Registration
D-AYAU
Callsign
AIB347C
Hex
3C17D9
Date & Time
Jun 21 2018 15:10-16:03 UTC
Flight Time: 0 h 53 min
After Paint

A321-231SL, Capital Airlines, D-AYAK, B-300E (MSN 8336)

Activity
Ferried MST-XFW
Registration
D-AYAK
Callsign
AIB336C
Hex
3C17CF
Date & Time
Jun 20 2018 15:11-16:04 UTC
Flight Time: 0 h 53 min
For Paint

A321-231SL, Hong Kong Express, D-AYAU, B-LEK (MSN 8347)

Activity
Ferried XFW-MST
Registration
D-AYAU
Callsign
AIB347B
Hex
3C17D9
Date & Time
Jun 11 2018 7:37-8:22 UTC
Flight Time: 0 h 45 min
For paint

A321-231SL, Capital Airlines, D-AYAK, B-300E (MSN 8336)

Activity
Ferried XFW-MST
Registration
D-AYAK
Callsign
AIB336B
Hex
3C17CF
Date & Time
Jun 7 2018 16:35-17:07 UTC
Flight Time: 0 h 32 min
After Paint

A321-231SL, Sichuan Airlines, D-AVYS, B-1057 (MSN 8296)

Activity
Ferried MST-XFW
Registration
D-AVYS
Callsign
AIB296C
Hex
3C125B
Date & Time
May 18 2018 13:40-14:33 UTC
Flight Time: 0 h 53 min