65 A320 Deliveries (Total)31 A321 Deliveries (Total)

A321-231SL, Wizz Air, D-AYAR, HA-LTH (MSN 8724)

Activity
First Flight XFW-XFW
Airline
Registration
D-AYAR
Callsign
AIB724A
Hex
3C17D6
Date & Time
Feb 15 2019 7:57-10:31 UTC
Flight Time: 2 h 34 min

A321-231SL, Wizz Air, D-AVYO, HA-LTG (MSN 8644)

Activity
Delivered XFW-BUD
Airline
Registration
HA-LTG
Callsign
WZZ703
Hex
471F00
Date & Time
Departed XFW Feb 14 2019 17:15 UTC

A321-231SL, Wizz Air, D-AYAR, HA-LTH (MSN 8724)

Activity
Taxi Check & RTO at XFW
Airline
Registration
D-AYAR
Callsign
8724R2
Hex
3C17D6
Date & Time
Feb 14 2019 8:17 UTC

A321-231SL, Wizz Air, D-AVYO, HA-LTG (MSN 8644)

Activity
Delivered on Contract
Airline
Registration
HA-LTG
Callsign
-
Hex
-
Date & Time
Feb 14 2019
Customer Acceptance Flight

A321-231SL, Wizz Air, D-AVYO, HA-LTG (MSN 8644)

Activity
Second Flight XFW-XFW
Airline
Registration
D-AVYO
Callsign
AIB644B
Hex
3C1257
Date & Time
Feb 12 2019 8:03-9:12 UTC
Flight Time: 1 h 9 min

A321-231SL, Wizz Air, D-AVYO, HA-LTG (MSN 8644)

Activity
First Flight XFW-XFW
Airline
Registration
D-AVYO
Callsign
AIB644A
Hex
3C1257
Date & Time
Feb 9 2019 8:01-9:52 UTC
Flight Time: 1 h 51 min

A321-231SL, Wizz Air, D-AVYO, HA-LTG (MSN 8644)

Activity
Taxi Check & RTO at XFW
Airline
Registration
D-AVYO
Callsign
8644R3A
Hex
3C1257
Date & Time
Feb 8 2019 16:02 UTC

A321-231SL, Wizz Air, D-AVYO, HA-LTG (MSN 8644)

Activity
Taxi Check at XFW
Airline
Registration
D-AVYO
Callsign
-
Hex
-
Date & Time
Feb 7 2019

A321-231SL, Wizz Air, D-AYAR, HA-LTH (MSN 8724)

Activity
Spotted at XFW in full c/s with engines installed
Airline
Registration
D-AYAR
Callsign
-
Hex
-
Date & Time
Jan 14 2019

A321-231SL, Wizz Air, D-AYAR, HA-LTH (MSN 8724)

Activity
Spotted at XFW in primer without engines installed
Airline
Registration
D-AYAR
Callsign
-
Hex
-
Date & Time
Dec 17 2018

A321-231SL, Wizz Air, D-AVYO, HA-LTG (MSN 8644)

Activity
Spotted at XFW in full c/s with engines installed
Airline
Registration
D-AVYO
Callsign
-
Hex
-
Date & Time
Nov 12 2018

A321-231SL, Wizz Air, D-AVYO, HA-LTG (MSN 8644)

Activity
Spotted at XFW in full c/s without engines installed
Airline
Registration
D-AVYO
Callsign
-
Hex
-
Date & Time
Nov 5 2018

A321-231SL, Wizz Air, D-AYAA, HA-LTF (MSN 8328)

Activity
Delivered XFW-BUD
Airline
Registration
HA-LTF
Callsign
WZZ703
Hex
471EFF
Date & Time
Departed XFW Jul 19 2018 15:16 UTC

A321-231SL, Wizz Air, D-AYAA, HA-LTF (MSN 8328)

Activity
Delivered on Contract
Airline
Registration
HA-LTF
Callsign
-
Hex
-
Date & Time
Jul 19 2018
Customer Acceptance Flight

A321-231SL, Wizz Air, D-AYAA, HA-LTF (MSN 8328)

Activity
Second Flight XFW-XFW
Airline
Registration
D-AYAA
Callsign
AIB328B
Hex
3C17C5
Date & Time
Jul 17 2018 14:04-15:11 UTC
Flight Time: 1 h 7 min

A321-231SL, Wizz Air, D-AYAA, HA-LTF (MSN 8328)

Activity
First Flight XFW-XFW
Airline
Registration
D-AYAA
Callsign
AIB328A
Hex
3C17C5
Date & Time
Jul 16 2018 11:03-12:57 UTC
Flight Time: 1 h 54 min

A321-231SL, Wizz Air, D-AYAA, HA-LTF (MSN 8328)

Activity
Taxi Check & RTO at XFW
Airline
Registration
D-AYAA
Callsign
8328R3
Hex
3C17C5
Date & Time
Jul 12 2018 15:25 UTC

A320-232SL, Wizz Air, D-AUBX, HA-LSA (MSN 8362)

Activity
Delivered XFW-BUD
Airline
Registration
HA-LSA
Callsign
WZZ703
Hex
471EE0
Date & Time
Departed XFW Jul 5 2018 15:35 UTC

A320-232SL, Wizz Air, D-AUBX, HA-LSA (MSN 8362)

Activity
Delivered on Contract
Airline
Registration
HA-LSA
Callsign
-
Hex
-
Date & Time
Jul 5 2018
Customer Acceptance Flight

A320-232SL, Wizz Air, D-AUBX, HA-LSA (MSN 8362)

Activity
Second Flight XFW-XFW
Airline
Registration
D-AUBX
Callsign
AIB362B
Hex
3C0D66
Date & Time
Jul 3 2018 7:35-8:50 UTC
Flight Time: 1 h 15 min

A320-232SL, Wizz Air, D-AUBX, HA-LSA (MSN 8362)

Activity
First Flight XFW-XFW
Airline
Registration
D-AUBX
Callsign
AIB362A
Hex
3C0D66
Date & Time
Jun 30 2018 8:03-9:32 UTC
Flight Time: 1 h 29 min

A320-232SL, Wizz Air, D-AUBX, HA-LSA (MSN 8362)

Activity
Taxi Check & RTO at XFW
Airline
Registration
D-AUBX
Callsign
8362R2
Hex
3C0D66
Date & Time
Jun 29 2018 10:13 UTC

A321-231SL, Wizz Air, D-AVZY, HA-LTE (MSN 8325)

Activity
Delivered XFW-BUD
Airline
Registration
HA-LTE
Callsign
WZZ703
Hex
471EFE
Date & Time
Departed XFW Jun 28 2018 16:17 UTC

A321-231SL, Wizz Air, D-AVZY, HA-LTE (MSN 8325)

Activity
Delivered on Contract
Airline
Registration
HA-LTE
Callsign
-
Hex
-
Date & Time
Jun 28 2018
Customer Acceptance Flight

A321-231SL, Wizz Air, D-AVZY, HA-LTE (MSN 8325)

Activity
Second Flight XFW-XFW
Airline
Registration
D-AVZY
Callsign
AIB325B
Hex
3C127B
Date & Time
Jun 26 2018 7:37-8:43 UTC
Flight Time: 1 h 6 min